Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Kredyt-Polski.pl sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni, ul. Żołnierzy I Armii Wojska Polskiego 10/B6, 81-383 Gdynia , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk - Północ w Gdańsku VIII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000679082 | NIP 5862318139 | REGON 367326378.

Dane kontaktowe inspektora: 535 152 902 | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

Sposoby pozyskiwania danych osobowych użytkowników serwisu oraz o ich zachowaniach: dobrowolne wprowadzanie danych do formularza kontaktowego, gromadzenie plików „cookies”

Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;

W/w dane, w trakcie realizacji procesu/usługi/projektu mogą być przekazywane do: Biuro Rachunkowe Magdalena Cyman, 83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 16 | NIP 5891605686 oraz Kredyt Polski Krzysztof Cyman, 83-300 Kartuzy, ul. Gdańska 16 | NIP 5891028332 oraz podmiotów i osób współpracujących przy realizacji procesu/usługi/projektu bez odrębnej zgody.

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

 

Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu.