Misja

Misja

Dostarczenie kompletnego modelu biznesowego w postaci Oddziału Franczyzowego pod marką
„Kredyt Polski” dla istniejących oraz nowych biur pośrednictwa finansowego na terenie Polski w celu
stworzenia silnej, zunifikowanej, rozpoznawalnej sieci „Oddziałów”, działającej w oparciu o przyjęte
standardy obsługi Mikrofirm, Małych Firm oraz Agrobiznesu.

 

Wizja

Powstanie łącznie 300 Oddziałów Franczyzowych „Kredyt Polski” stanowiących atrakcyjne, stabilne i
dochodowe miejsca pracy dla Właścicieli Oddziałów – Franczyzobiorców. W pierwszej kolejności 250
oddziałów zlokalizowanych w miastach powiatowych, pozostałe zlokalizowane w miastach
wojewódzkich.

Oddział jest lokalną, bezpieczną, trwałą placówką stacjonarną gdzie możliwe jest uzyskanie
atrakcyjnego finansowania dla Mikro i Małych Firm, Agrobiznesu niezależnie od miejsca prowadzenia
działalności lub zamieszkania.

Klient Oddziału korzysta z szerokiej multioferty produktowej oraz eksperckiej wiedzy doświadczonego
personelu poprzez bezpośredni kontakt z zaufanym Doradcą | Ekspertem | Dyrektorem Oddziału.

Multioferta Oddziału jest profilowana i rozwijana przez Właściciela – Franczyzobiorcę w sposób
autonomiczny, prowadzący do zapewnienia komplementarnej obsługi oraz utrzymania
długoterminowej relacji z Klientami.